DODATKI

Odbitki

  • 10 odbitek 15 x 23 cm – CENA: 40,00 zł
  • każda następna odbitka 15 x 23 cm – CENA: 2,00 zł

Fotoalbum

  • Fotoalbum 10 x 10 cm – CENA: 110,00 zł
  • Fotoalbum 15 x 15 cm – CENA: 160,00 zł

Fotoobraz

  • Fotoobraz na płótnie w rozmiarze 30 x 40 cm –

CENA: 95,00 zł